Over Incontinentie

Incontinentie bij mannen

Van de naar schatting 1 miljoen mensen met incontinentie is circa 20% man. Incontinentie is niet iets dat je automatisch krijgt als je ouder wordt en het is ook geen ziekte.

Urine-incontinentie bij mannen kan worden veroorzaakt door een aantal gezondheidsklachten. Prostaatproblemen en de behandelingen daarvan zijn in de meeste gevallen de oorzaak van urine-incontinentie bij mannen. Uw arts kan u daarover informeren. De mate van urineverlies kan variëren en in de loop van de tijd veranderen. Iedereen is verschillend, en iedereen ervaart incontinentie dan ook op een andere manier.